Menu Zamknij

SEPA Instant – natychmiastowe przelewy w euro!

SEPA Instant - Natychmiastowe przelewy w euro

SEPA Instant to natychmiastowe przelewy w euro, które umożliwiają ekspresowe przesyłanie i odbieranie transakcji, w obszarze SEPA. Co ważne, usługa ta jest dostępna przez cały czas bez względu na dzień, czy godzinę. Czyli także w weekendy oraz święta. Oficjalnie przyjęta nazwa dla tej usługi to SEPA Instant Credit Transfer (w skrócie SCT Inst). Wprowadzenie tej błyskawicznej metody przekazywania środków jest tylko początkiem nowego rozdziału w branży płatności zagranicznych Skąd taka zmiana? Jak widać na przykładzie nas samych, społeczeństwo staje się coraz bardziej cyfrowe, zaś tempo naszego życia jeszcze bardziej dynamiczne.

Spis treści
Geneza powstania systemu
Praktyczne zastosowanie
Udział procentowy ogółu
Jak funkcjonuje ten system?
Wnioski i końcowa analiza

SEPA Instant – Wprowadzenie ogólnoeuropejskiego systemu płatności natychmiastowych

SEPA Instant to innowacyjna usługa przelewów natychmiastowych w euro. Jak i kiedy doszło do uruchomienia tego systemu? W celu przyspieszenia postępu w kwestii płatności natychmiastowych dokonywanych w EUR, z końcem 2014 roku przystąpiono do działania. Ważny organ wysokiego szczebla pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego zajmujący się strategią płatności detalicznych zainicjował cały ten proces. ERPB (Euro Retail Payments Board) skierował wniosek do EPC (European Payments Council). Czego dotyczył? W skrócie chodziło o przygotowanie ogólnoeuropejskiego systemu płatności natychmiastowych. Następstwem tych wydarzeń było zaprezentowanie przez EPC zbioru zasad SCT Inst w listopadzie 2016 roku. Postanowiono, iż nowy system będzie opierał się na już funkcjonującym i sprawdzonym systemie polecenia przelewu SEPA (SCT) EPC. Jako nazwę dla tego projektu przyjęto: SEPA Instant Credit Transfer (w skrócie SCT Inst). Zaś za początek funkcjonowania programu EPC SCT Inst uznaje się listopad 2017 roku.

Dlaczego zdecydowano się na takie kroki?

Kilka krajów na Starym Kontynencie chciało wprowadzić własne pomysły na problem, jakim od dawna był brak dostępności szybszych płatności. Jednakże nie wzięto pod uwagę jednego faktu. Mianowicie, że te rozwiązania dla konkretnych narodów obowiązywałyby tylko w granicach państw założycielskich tego systemu. Co stworzyłoby perspektywę Europy podzielonej. A przecież nie taki był zamiar, decydując się na utworzenie Unii Europejskiej. Czy też postępujące od kilkudziesięciu lat zjednoczenie płatności w Europie, które stanowi jeden z fundamentów budujących jednolity rynek europejski. Tym bardziej, że proces harmonizacji poleceń zapłaty, jak i poleceń przelewu został w końcu uzyskany w ramach obszaru SEPA.

Natychmiastowy przelew SEPA – w jakim celu powstał?

Podstawowym celem powstania instrumentu natychmiastowego przelewu SEPA było ułatwienie życia milionom użytkownikom. A w szczególności klientom wykonujących częste płatności międzynarodowe. Jak wiadomo, wraz z postępem cyfryzacji i usług online, konsumenci potrzebują coraz szybszych i bardziej dostępnych form przekazywania środków. System SEPA Instant gwarantuje spełnienie tych wymogów. Dając możliwość realizowania przelewów ogólnoeuropejskich, dzięki czemu środki przesyłane są na rachunek odbiorcy w mniej niż 10 sekund! Wraz z rozpowszechnieniem się posiadania telefonów typu smartfon oraz dokonywania handlu elektronicznego, cyfryzacja gospodarki samoistnie powoduje przyspieszenie transakcji. W jaki sposób? Spora liczba klientów robi obecnie zakupy online w wybranym przez siebie miejscu i w dowolnym czasie, również w godzinach wieczornych. Jak i w weekendy i święta, kiedy większość standardowych form płatności elektronicznych nie jest dostępna. Sprzedający mają wtedy gwarancję, że dostaną należność, od razu, jak kupujący wykona zapłatę za zakupione towary lub usługi.

SEPA Instant – jak często jest używany?

Eurosystem stale prowadzi monitoring systemu SEPA Instant za pośrednictwem wskaźnika SCT Inst właściwego dla strefy obowiązywania euro. Wskaźnik ten sprawia, że posługiwanie się tym systemem staje się bardziej przejrzyste. A także przyczynia się do rozwoju wielu innych europejskich narzędzi płatniczych. W jaki sposób oblicza się taki udział natychmiastowych płatności w ogólnych przelewach SEPA? To proste. Przedstawia się go jako procentowy udział przelewów SCT Inst względem wszystkich poleceń przelewów SEPA. Dane liczbowe ukazują się w miesięcznych odstępach, a pobierane są z narzędzi rozliczeniowych z końcem kolejnych kwartałów.

Udział procentowy SCT Inst we wszystkich transakcjach Polecenia Przelewu SEPA. Na przełomie od października 2019 do grudnia 2020 przedstawia się następująco.

 • Październik 2019 – 5,2%;
 • Listopad 2019 – 5,6%;
 • Grudzień 2019 – 5,7%;
 • Styczeń 2020 – 6,0%;
 • Luty 2020 – 6,2%;
 • Marzec 2020 – 6,0%;
 • Kwiecień 2020 – 6,2%;
 • Maj 2020 – 6,9%;
 • Czerwiec 2020 – 6,8%;
 • Lipiec 2020 – 6,9%;
 • Sierpień 2020 – 7,6%;
 • Wrzesień 2020 – 7,4%;
 • Październik 2020 – 7,6%;
 • Listopad 2020 – 7,7%;
 • Grudzień 2020 – 7,8%.

Widać więc, że na przestrzeni ponad 12 miesięcy stopień wykorzystania SCT Inst znacznie wzrósł. Blisko o 3%, co dobrze wróży na przyszłość tego systemu.

SEPA Instant – jak działa?

Płatności natychmiastowe, znane również jako płatności “natychmiastowe” lub “w czasie rzeczywistym”, oferują wiele korzyści wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Jak funkcjonuje i jakie są najważniejsze cechy metody płatności SEPA Instant (SCT Inst)? Sprawdź poniżej!

 • czas realizacji usługi – maksymalnie jest to 10 sekund! W wyjątkowych sytuacjach, kiedy transakcja przyjmie status niepowodzenia, limit czasu może wynieść 20 sekund;
 • limit kwotowy – wynosi aż 100.000 EUR. Każdy przelew na wyższą wartość będzie odrzucony przez banki uczestniczące w transakcji. Chyba, że obydwie strony transakcji przyjęły wcześniej inne ustalenia.
 • dostępność 24/7/365 – natychmiastowe płatności opierające się na systemie SCT Inst umożliwiają korzystanie z tych usług bez przerwy. Czyli przez 24h/na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku;
 • podobieństwo z systemem EPC SEPA (SCT) – w nowo wprowadzonym systemie zachowano sporo spójnych elementów z istniejącym już systemem SCT. Zrobiono to, aby maksymalnie uprościć wdrożenie w nowy system dostawcom usług płatniczych. A także klientom oraz pozostałym uczestnikom rynku;
 • elastyczność usługi – jest ona wręcz wpisana w DNA programu SCT Inst. Użytkownicy tego systemu, mogą bezproblemowo wybierać spośród kilku opcji przelewu SEPA Instant. W jaki sposób? Na przykład korygując krótszy czas trwania usługi, czy też wprowadzając większą wartość maksymalną transakcji. Górny limit kwotowy będzie każdego roku weryfikowany przez EPC.

Natychmiastowe przelewy w euro – podsumowanie

Tego typu przyspieszone transakcje są najbardziej zbliżone do najszybszych płatności, czyli rozliczeń gotówkowych. Cała ta operacja jest rzeczywiście natychmiastowa, a co ważne dostępna non-stop, 24/7/365. Z pewnością płatności instant będą często wybieraną formą w transakcjach pomiędzy dwiema osobami. W takich sytuacjach, najczęściej osoba nabywająca dany towar, bądź usługę płaci gotówką lub wystawia czek. Dzięki natychmiastowym przelewom w euro, kupujący znacznie zaoszczędzi, gdyż płatność czekami stanowi najdroższy środek płatniczy. Oprócz tego, przelewy SEPA Instant są wygodną formą na realizowanie płatności formie elektronicznej, jak i mobilnej. Tyle korzyści w jednym rozwiązaniu. To musi się sprawdzić!