Menu Zamknij

Sepa Direct Debit – co to jest?

Sepa Direct Debit – co to jest?

Sepa Direct Debit, jest jedną z trzech form płatności przelewem SEPA. U nas, w Polsce znana pod nazwą Polecenia zapłaty SEPA. Co oferuje? Dowiecie się tego czytając nasz dzisiejszy artykuł, w którym wyjaśniamy, czym jest polecenie zapłaty. A także określamy podstawowe zalety tego rozwiązania. Zapraszamy serdecznie do lektury!

Sepa Direct Debit – podstawowe informacje

Sepa Direct Debit, jak już wspomnieliśmy we wstępie, w naszym kraju określamy jako Polecenie zapłaty SEPA. Oficjalną nazwą tego typu przelewu SEPA jest “The SEPA Direct Debit Transfer“. Często używa się także frazy SEPA Direct Debit (SDD). Polecenie zapłaty stanowi konkretną formę płatności w ramach systemu SEPA, którą wykorzystuje się w celu opłacania cyklicznych należności. Takich, jak choćby: rachunki i abonamenty. Tak jak w każdym typie transakcji SEPA, również w tym przypadku polecenie zapłaty następuje w walucie EUR. Natomiast banki obydwu stron muszą być obecne w tym systemie. Aktualnie usługa ta jest dostępna w 21 krajach strefy euro oraz w 36 państwach obszaru SEPA.

Jak działa SEPA Direct Debit?

Mechanizm działania SEPA Direct Debit omawiamy poniżej.

 1. Wierzyciel przygotowuje umowę, czyli tzw. “mandat”, który uwzględnia ogół potrzebnych informacji odnośnie polecenia zapłaty.
 2. Po zaakceptowaniu umowy przez klienta, strona będąca w tym wypadku “sprzedawcą” stale pobiera określoną kwotę w wyznaczonym terminie. Jednakże ma obowiązek powiadomienia klienta 14 dni wcześniej.
 3. Jeżeli okaże się, że transakcja przebiegła w sposób niewłaściwy, klienci mają aż 13 miesięcy na odwołanie. Należy wówczas wystosować wniosek z prośbą o zwrot środków.

W ramach usługi (SDD), funkcjonują dwa systemy płatności. Jak się nazywają i jaki jest ich czas realizacji usługi?

 • Polecenie zapłaty SEPA Core (The SEPA Core Direct Debit Transfer) – min. 2 dni robocze.
 • Polecenie zapłaty SEPA B2B (The SEPA B2B Direct Debit Transfer) – min. 3 dni robocze.

Podstawowe polecenie zapłaty SEPA Core(SDD Core) najczęściej stosuje się w rozliczeniach między osobami sprzedającymi, a kupującymi. Zaś polecenie zapłaty SEPA B2B (tzw. SDD Business) jest narzędziem dedykowanym dla “ściągania” należności od firm i przedsiębiorstw. Cechą wyróżniającą wszystkie formy Polecenia Zapłaty jest fakt, że to sprzedawca jest podmiotem nadzorującym. Sprzedawcy pilnują prawidłowego procesu płatności, wystawiając upoważnienia do pobierania Polecenia Zapłaty SEPA. Najpierw informują klienta, a następnie wraz z nadejściem terminu płatności pobierają należne sumy. Zdecydowanie jest to więc inny typ systemu płatności SEPA. W pozostałych systemach, stroną zobowiązaną do dokonania terminowej płatności był sam klient lub jego bank.

Co różni SDD Core od SDD Business?

Jakie są różnice pomiędzy opcją płatności SDD Core, a SDD Business? Zobaczcie sami na poniższych przykładach.

SEPA Direct Debit Core:

 • SDD Core jest usługą obligatoryjną, jeżeli jesteśmy dostawcą usług płatniczych (PSP) oferującym swoim klientom europejskie polecenia zapłaty.
 • Dłużnicy mają prawo do zwrotu należności 8 tygodni po wykonaniu płatności, bez podania powodu. Dodatkowo mają 13 miesięcy na zwrot kosztów po realizacji transakcji, jeśli okaże się, że była ona nieautoryzowana.
 • Dostawca usług płatniczych (PSP) nie musi być wcześniej sprawdzany. Wszystkie dane o mandacie dostaje podczas pierwszego pobrania należności.

SEPA Direct Debit Business:

 • Płatnik to zawsze firma/przedsiębiorstwo, nie może być nią osoba fizyczna.
 • Ewentualny zwrot pieniędzy na konto płatnika, nie będzie możliwy, w przypadku autoryzacji transakcji.
 • PSP musi zweryfikować i potwierdzić umowę (mandat), zanim pobierze jakąkolwiek płatność.

Upoważnienie do Polecenia Zapłaty SEPA – co to jest?

Upoważnienie dotyczące Polecenia Zapłaty jest koniecznością, aby “ściągać” płatności poprzez SEPA DD. Sprzedający musi przekonać klienta albo firmę, żeby podpisali mandat. Jest to dokumenty pełniący rolę wiążącej umowy. Ów mandat daje wierzycielowi prawo do pobierania kolejnych płatności, w porozumieniu z płatnikiem. Mandat stanowi formę dokumentu uwierzytelnionego. Czyli musi być na nim m.in.: dowód na wyrażenie zgody przez płatnika i weryfikacja tożsamości za pomocą silnego uwierzytelnienia klienta. A także uwierzytelniony podpis płatnika.

Ponadto na upoważnieniu widnieją też dane obydwu stron umowy oraz podana forma wybranej płatności. Oprócz tego określono tutaj szczegóły odnośnie zwrotu płatności, jak i zamieszczono zgodę na anulowanie płatności, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zgoda różni się względem używanej formy SDD: Core (Podstawowy) i B2B (Biznesowy). Po wypełnieniu wszystkich danych, a także złożeniu podpisów, upoważnienie przekazuje się do danego banku, bądź dostawy usług płatniczych (PSP). Po tym, można wprowadzić w życie pobieranie płatności, a tym samym proces polecenia zapłaty SEPA.

Co to jest zgłoszenie wstępne SEPA DD?

Podstawową cechą SEPA DD jest oczywiście zgłoszenie wstępne. Co to jest? To forma powiadomienia, które przychodzi przed terminem pobrania należności przez wierzyciela. Po co jest to zgłoszenie? Jest informacją dla płatnika o nadchodzącym terminie zapłaty. Co zawiera powiadomienie? Przede wszystkim: dokładny czas planowanego pobrania, konkretna kwota, informacja o ewentualnych zmianach powyższej kwoty oraz unikalny numer referencyjny mandatu. Zazwyczaj zgłoszenie wysyła się 14 dni wcześniej, przed tym terminem. Aczkolwiek sprzedający ma prawo zastosować krótszy termin, w porozumieniu z klientami. Powiadomienie to daje możliwość upewnienia się, czy dłużnik ma wymagane środki na pokrycie polecenia zapłaty. Handlowcy mogą przesyłać zgłoszenie na własną rękę, listownie, bądź mailowo. Jest też opcja, aby wybrany przez wierzyciela podmiot zarządzał całym procesem.

Czym jest identyfikator kredytowy?

Identyfikator kredytowy stanowi unikalny numer referencyjny, który musi mieć każdy wierzyciel w momencie pobierania poleceń zapłaty. Jaka jest jego rola? Ułatwia lokalizację źródła płatności SEPA i właśnie dlatego przydaje się przy każdej transakcji Direct Debit. Z jego pomocą, instytucje bankowe sprawdzają każdą transakcję, każde żądanie zwrotu środków. Jak również, w razie zaistnienia takiej potrzeby skonfigurowanie mandatu. Umożliwia też płatnikom weryfikację odnośnie zgodności upoważnienia do polecenia zapłaty.

Jakie są zalety Sepa Direct Debit?

Zainicjowanie i aktywne wykorzystywanie usługi Direct Debit ma wiele istotnych zalet. Jakich? Przekonajcie się sami!

 • SEPA Direct Debit pozwala handlowcom na ściąganie należności z tytułu poleceń zapłaty w 36 państwach;
 • uproszczona forma płatności, bez zbędnych komplikacji;
 • stabilność finansowa firmy i gwarancja bezpieczeństwa naszych środków;
 • możliwość dokonania większej ilości przelewów;
 • proste transakcje zarówno dla płatników, akceptantów, jak i banków;
 • doskonałe narzędzie finansowe dla firm i przedsiębiorstw, które chciałyby poprawić swoją kondycję finansową podczas pandemii koronawirusa.

Wszyscy użytkownicy systemu SEPA DD mogą otrzymać także inne, dodatkowe korzyści. Jakie? Prezentujemy je poniżej!

Handlowcy

 • SEPA DD znacznie zmniejsza koszty transakcyjne dla sprzedawców, obniżając tym samym ogólne koszty kapitału obrotowego;
 • nasze przychody są teraz bardziej stałe i solidne, lecz w dalszym ciągu mocno elastyczne, bo możliwe są korekty;
 • małe ryzyko, wynikające z faktu, że to sprzedawcy odpowiadają za nadzorowanie płatności okresowych oraz informowanie klienta. Tak więc zachodzi spora szansa, że należności wpłyną terminowo oraz na pełną kwotę;
 • płatnikami mogą być tak osoby fizyczne, jak i firmy/przedsiębiorstwa;
 • SDD jest o wiele tańsze, niż inne dostępne sposoby płatności. W efekcie końcowym, wartość nabywanego produktu, bądź usługi, jest znacznie tańsza od pozostałych form płatności;
 • bezproblemowa, prosta i wygodna forma płatności, którą łatwo można skonfigurować;
 • łatwe i przyjemne śledzenie transakcji;
 • Zgłoszenie wstępne (SDD) jest jednoznaczne z tym, że dłużnicy mają więcej czasu. Celem dodania brakujących środków, co obniża możliwość przewyższenia limitu kredytowego;
 • w ostatnich latach, subskrypcje coraz częściej stosuje się jako sposób na zarządzanie płatnościami.

Banki

 • mniejsze koszty;
 • zwiększona wydajność pracy poprzez liczne procesy automatyzacji;
 • minimalna odpowiedzialność – banki nie odpowiadają za nadzorowanie procesu płatności.

Kiedy najczęściej używa się SEPA DD?

System SEPA DD zwykle stosuje się przy płatnościach regularnych. Przykładami mogą być:

 • abonamenty;
 • członkostwa;
 • agencje marketingowe;
 • firmy programistyczne;
 • instytucje rozliczeniowe.

Polecenie zapłaty SEPA znajduje swe zastosowanie w kwestii stałych i cyklicznych płatności. Co prawda mają być one regularne, lecz nie tak częste, a także używane w długoterminowej pracy. Transakcje nie są ekspresowe, a księgowanie może potrwać nawet do kilku dni. Co z tego wynika? Nie powinniśmy posługiwać się opcją SEPA Direct Debit przy płatnościach, które powinno się wykonywać więcej niż raz na tydzień.

Kiedy nie używać SEPA DD?

Możemy wymienić dwie podstawowe sytuacje, w których nie powinno się posługiwać systemem SEPA DD

 1. Chargeback – jeżeli handlujemy i sprzedajemy rzeczy o wysokiej wartości, jak choćby mieszkania czy domy. Dlaczego? Z prostego powodu: mianowicie czas na zwrot pieniędzy wynosi maksymalnie 13 miesięcy. Dodatkowo, jeśli występuje duża liczba obciążeń zwrotnych, może nas czekać znacznie więcej obowiązków administracyjnych.
 2. Instant Transfers – jeśli nasza firma chce otrzymywać natychmiastowe płatności, to SEPA DD z pewnością nie jest metodą dla nas. Dlaczego? Dlatego, że przetwarzanie przelewu może zając nawet kilka dni. Warto przypomnieć, iż schemat polecenia zapłaty nie jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli naszymi potencjalnymi klientami są podmioty spoza obszaru SEPA.