Menu Zamknij

Przelew europejski SEPA

Przelew europejski SEPA

Przelew europejski SEPA jest odpowiedzią na nieustannie rozwijający się rynek europejski. Swoboda w przemieszczaniu się po krajach Europy sprawiła, że pojawiła się potrzeba znalezienia sposobu na tanie i szybkie międzynarodowe transakcje. Zarabiasz w euro i chcesz dokonywać bezproblemowych operacji finansowych? Czym dokładnie jest SEPA i jak funkcjonuje? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Spis treści:

Przelew europejski SEPA

Przelew europejski SEPA to innowacyjne rozwiązanie na szybkie i tanie przekazy transgraniczne w walucie euro. Dawniej transakcje międzynarodowe były nieopłacalne, dlatego wielu ludzi decydowało się na transport pieniędzy do swojego kraju i dopiero wtedy ich przewalutowanie. Jednak nie było to wygodne, a tym bardziej bezpieczne. Wprowadzenie w 2002 roku wspólnej waluty dla krajów europejskich – euro położyło jeszcze większy nacisk na to, aby możliwie jak najbardziej ułatwić transfery pieniężne na terenie Unii Europejskiej. Odpowiedzią na te kwestie było stworzenie przez europejskie banki oraz Unię Europejską jednolitego systemu płatności, jakim jest SEPA. Dzięki niemu realizacja przekazów zagranicznych wygląda podobnie, jak wewnątrzkrajowych.

Co to jest przelew SEPA?

SEPA to skrót od Single Euro Payments Area, co w dokładnym tłumaczeniu oznacza jednolity obszar płatności w euro. System ten funkcjonuje od 2014 roku, a nad jego bezpieczeństwem czuwa Europejski Bank Centralny (EBC) oraz Komisja Europejską (EC).Transfery pieniężne SEPA mogą być realizowane systematycznie lub jednorazowo, a także dokonywane indywidualnie lub zbiorczo. Głównym celem tego systemu jest ułatwienie przekazów pieniężnych pomiędzy państwami należącymi do strefy euro. Banki, które realizują płatności SEPA są bezpośrednio powiązane z innymi bankami lub całą siecią banków pośredniczących, co sprawia że przesyłanie pieniędzy odbywa się płynnie.

Które kraje obejmuje SEPA?

Jednolity system płatności SEPA funkcjonuje na terenie państw należących do strefy EURO i zastąpił przy tym dotychczasowe systemy krajowe. System SEPA uwzględnia 36 państw:

 • państwa UE – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Dania, Niemcy, Francja, Finlandia, Węgry, Grecja, Włochy, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Polska, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Słowenia i Słowacja,
 • kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Lichtenstein, Norwegia, Islandia,
 • pozostałe kraje należące – Szwajcaria, Watykan, Monako, San Marino, Andora.

Co ciekawe Wielka Brytania pozostała krajem, który obejmuje SEPA pomimo brexitu.

Rodzaje transferów

Na rynku finansowym funkcjonują następujące rodzaje przelewów bankowych SEPA:

 • Polecenie przelewu – to standardowy przelew bankowy, który najczęściej wybierany jest do wykonywania jednorazowych transakcji. Limit dla tego rodzaju przelewu to: 999,999,999,99 EUR.
 • Natychmiastowy przelew, czyli SEPA Instant – został wprowadzony w listopadzie 2017 roku, a za jego pomocą zrealizujesz przekaz w parę chwil. Istotne jest jednak to, aby banki obydwu stron transakcji były aktualnymi członkami SEPA Instant. Limit to 100.000 Euro przesyłane jednorazowo.
 • Polecenie zapłaty – opcja używana do transakcji systematycznych, np. comiesięczne opłaty zobowiązań finansowych w innym kraju. W przypadku tej opcji adresat przelewu musi zażądać od nadawcy dokonania wpłaty, dlatego wysyłana jest do niego prośba na zezwolenie cyklicznego pobierania funduszy z jego konta. Podpisywany jest także tzw. mandat, czyli umowa która umożliwi odbiorcy przelewu na regularne pobieranie pieniędzy z konta osoby, która posiada u niego zobowiązanie finansowe. W przypadku tej operacji nie ma określonego limitu, a kwoty przekazów zależą od ustaleń nadawcy i odbiorcy.

Opcja przelewu SEPA polecenie zapłaty posiada dwa warianty:

 • Podstawowe zlecenie zapłaty – opcja dla osób fizycznych
 • Polecenie zapłaty SEPA B2B – rozwiązanie dla firm oraz przedsiębiorstw

Jak dokonać transakcji?

W jaki sposób zrealizujesz taką transakcję?

Aby zrealizować transakcję w systemie SEPA wymagane jest posiadane aktywnego dostępu do platformy usług w wybranym przez nas banku. Można również zlecić go w aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Oto co będzie potrzebne do zlecenia przelewu:

 • imię i nazwisko odbiorcy lub nazwa firmy,
 • numer IBAN rachunkowego odbiorcy,
 • kod BIC/SWIFT banku odbiorcy,
 • określenie kwoty przelewu,
 • kraj odbiorcy,
 • tytuł płatności.

Na co warto zwrócić uwagę?

Zanim zlecisz przelew koniecznie upewnij się, że bank Twojego odbiorcy korzysta z systemu SEPA. Jest to niezbędne, ponieważ w ten sposób określisz, w jaki sposób będzie uregulowana należność za finalizację transakcji. Przelew europejski SEPA można zrealizować jedynie z opcją dzielenia kosztów SHA, czyli z ang. shared (współdzielony). Gdzie dla przelewów SWIFT wyróżniamy następujące opcje:

 • opcja SHA – koszty związane z przelewem rozdzielone są na nadawcę i odbiorcę,
 • opcja OUR – wszystkie opłaty ponosi nadawca przekazu,
 • opcja BEN – całość wykonanej transakcji finansuje odbiorca.

Ile kosztuje taki przekaz?

Opłata za przelew metodą SEPA zwykle jest niska i odpowiada kwocie, jaką ponosimy w przypadku zlecania wewnętrznego przelewu krajowego. Niektóre banki realizują tę operacje finansową za darmo. Jednakże, część banków może pobierać za nią opłatę. Wtedy koszt takiego przekazu to od 5 zł do 10 zł. Wybierając opcję SHA rozdzielimy je na nadawcę i odbiorcę, dlatego nie będą to duże kwoty. Cena transferu uzależniona jest także od formy jego zlecenia, a mianowicie wykonując przekaz przez Internet jego finalny koszt może różnić się od tego, który ponieślibyśmy w przypadku zlecenia go w oddziale bankowym.

Ważne! Jeśli w całej operacji udział biorą inne waluty to możesz zapłacić prowizję za przewalutowanie.

Czas realizacji

Czas realizacji przelewu SEPA zależy od wyboru rodzaju przekazu. Prezentuje się to w sposób następujący:

 • w przypadku standardowego polecenie przelewu SEPA czas realizacji to 1 dzień roboczy,
 • SEPA Instant dotrze do odbiorcy w zaledwie kilka sekund,
 • opcja przelewu polecenia zapłaty zostanie zaksięgowana w co najmniej 2 dni robocze, a opcja dla firm i przedsiębiorstw w minimum 3 dni robocze.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto korzystać z przelewów SEPA? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Za pomocą tego sytemu wykonamy szybko i tanio przekaz pieniężny aż do 36 państw, które zostały wymienione w artykule. Realizacja takiej transakcji transgranicznej wygląda podobnie, jak dokonanie operacji wewnątrzkrajowej, co powoduje że jest ona bezproblemowa i swobodna, a przede wszystkim szybka. Za pomocą SEPA możemy regularnie przesyłać fundusze w walucie euro.