Menu Zamknij

Przelew europejski a przelew walutowy

Przelew europejski a przelew walutowy

Przelew europejski a przelew walutowy. To właśnie za ich pomocą możemy swobodnie przesyłać pieniądze do innego kraju. Transakcje międzynarodowe są w dzisiejszych czasach standardową operacją finansową, z której korzysta coraz więcej osób. Najczęściej są to osoby, które są na emigracji lub których bliscy przebywają poza granicami ojczyzny. Zastanawiasz się czym różni się przelew europejski od przelewu walutowego? Jakie mają zastosowanie? Jak je zlecić? W takim razie jesteś w odpowiednim miejscu. Zapoznaj się z poniższym artykułem i pozbądź się wątpliwości.

Spis treści:

Przelew europejski a przelew walutowy

Przelew europejski a przelew walutowy. Chcąc wykonać przekaz pieniężny za granicę naszego kraju mamy do dyspozycji właśnie te dwa narzędzia. Być może brzmią podobnie, jednak występuje pomiędzy nimi kilka różnic. Który wariant wybrać? Wszystko zależy od tego gdzie planujemy przesłać nasze pieniądze. To, jaki typ przelewu będziemy musieli zrealizować jest podyktowane lokalizacją banku nadawcy i odbiorcy oraz walutą, w jakiej ma być wykonane rozliczenie.

Charakterystyka przelewu europejskiego

Przelew europejski odbywa się za pomocą systemu SEPA, czyli Single Euro Payment Area (Jednolity Obszar Płatności w Euro). Głównym celem tego systemu jest ułatwienie przekazów pieniężnych pomiędzy państwami należącymi do strefy euro. System ten funkcjonuje od 2014 roku, a nad jego bezpieczeństwem czuwa Europejski Bank Centralny (EBC) oraz Komisja Europejską (EC).

Jakie kraje obejmuje SEPA?

Jednolity system płatności SEPA funkcjonuje na terenie państw należących do strefy EURO i zastąpił przy tym dotychczasowe systemy krajowe. System SEPA uwzględnia 36 państw:

 • państwa UE – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Dania, Niemcy, Francja, Finlandia, Węgry, Grecja, Włochy, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Polska, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Słowenia i Słowacja,
 • kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Lichtenstein, Norwegia, Islandia,
 • pozostałe kraje należące – Szwajcaria, Watykan, Monako, San Marino, Andora.

Co ciekawe Wielka Brytania pozostała krajem, który obejmuje SEPA pomimo brexitu.

Ile kosztuje przelew europejski?

Opłata za przelew metodą SEPA zwykle jest niska i odpowiada kwocie, jaką ponosimy w przypadku zlecania wewnętrznego przelewu krajowego. Niektóre banki realizują tę operacje finansową za darmo. Jednakże, część banków może pobierać za nią opłatę np. za przyjęcie zlecenia w oddziale banku. Wtedy koszt takiego przekazu wynosi od 5 zł do 10 zł. Mamy tylko możliwość wyboru opcji kosztowej SHA, dzięki której finalna kwota zostanie podzielona pomiędzy nadawcę, a odbiorcę przekazu. Wówczas nadawca przelewu opłaca wyłącznie prowizję swojego banku, a odbiorca prowizję własnego banku. W transferach pieniężnych wykonywanych w obszarze SEPA nie biorą udziału pośrednicy, dlatego nie są naliczane dodatkowe opłaty za finalizacje transakcji.

Czas realizacji

Czas realizacji przelewu SEPA zależy od wyboru rodzaju przekazu. Prezentuje się to w sposób następujący:

 • w przypadku standardowego polecenie przelewu SEPA czas realizacji to 1 dzień roboczy,
 • SEPA Instant dotrze do odbiorcy w zaledwie kilka sekund, niestety niewielka liczba banków posiada taką opcję w swojej ofercie,
 • opcja przelewu polecenia zapłaty zostanie zaksięgowana w co najmniej 2 dni robocze, a opcja dla firm i przedsiębiorstw w minimum 3 dni robocze.

Przelew walutowy – co to?

Przelew walutowy jest realizowany za pomocą systemu SWIFT. Jest to skrót od angielskiej nazwy Stowarzyszenia na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Podmiot ten swoją działalność zapoczątkował w 1973 roku. SWIFT jest jedną z najczęściej wybieranych opcji przekazów międzynarodowych, z uwagi na fakt, że swoim zasiegiem obejmuje większość państw i walut na świecie.

Koszt przelewu SWIFT

Nie jest żadną tajemnicą, że przelewy SWIFT są znacznie droższe od przekazów realizowanych za pośrednictwem SEPA. Opłata często naliczana jest jako procent od kwoty przelewu i wynosi od 0,2% do 0,5% wartości transakcji. Najczęściej cena, jaką będziemy zmuszeni zapłcić za standardową opcję waha się od 20 zł do nawet 300 zł. Należy podkreślić, że w przypadku operacji finansowej SWIFT udział biorą pośrednicy, którzy mogą zarządać prowizji od wykonanej usługi, co również przyczynia się do zwiększenia finalnej ceny transferu.

Przekazując nasze środki poprzez SWIFT, jako zleceniodawca możemy wybrać opcję kosztową, według której zostanie podzielona całkowita cena przekazu:

 • OUR – cały koszt transakcji ponosi jej zleceniodawca,
 • SHA – cena za przelew zostaje podzielona pomiędzy nadawcę i odbiorcę,
 • BEN – ostateczną kwotę musi zapłacić odbiorca transferu.

Czas realizacji

Finalizacja przekazu pieniężnego wykonanego poprzez system SWIFT wynosi nawet do 4 dni roboczych. Wszystko zależy od tego, ilu pośredników bierze udział w zleconej przez nas transakcji. Musimy brać pod uwagę to, że każdy z nich posiada inną drogę procedur i dokumentacji. Mamy jednak 3 opcje zlecenia przelewu:

 • standardowa – 2 – 4 dni robocze,
 • pilna – pieniądze moga być na koncie odbiorcy na następny dzień roboczy,
 • expresowa – operacja finansowa powinna być zrealizowana w tym samym dniu roboczym, gdy zlecimy przelew do godziny “cut off time”. W Polsce zazwyczaj jest to godzina 13:00. Jednak przed zleceniem przelewu, warto najpierw sprawdzić godzinę “cut off time” w swoim banku.

Jak zlecić transakcję międzynarodową?

Skoro wiesz już czym charakteryzują się te dwa typy przelewów to pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób możesz je zlecić. Cała procedura wykonania przekazu finansowego poza granice naszego państwa nie jest, aż tak skomplikowana. Zarówno przekaz wykonany w systemie SEPA, jak i SWIFT odbywa się w sposób zbliżony do tradycyjnego przelewu bankowego. Aby zlecić przelew zagraniczny nie jest wymagane posiadanie konta walutowego, jednakże koszty całej operacji mogą wzrosnąć. Dlaczego? Ponieważ wykonując przekaz z naszego konta złotówkowego dojdzie do niekorzystnego przewalutowania.

Jak wykonać przekaz w obszarze SEPA i SWIFT?

Aby zrealizować transakcję w systemie SEPA lub SWIFT wymagane jest posiadane aktywnego dostępu do platformy usług w wybranym przez nas banku. Można również zlecić go w aplikacji mobilnej, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub w oddziale banku. Oto co będzie potrzebne do zlecenia przelewu:

 • imię i nazwisko odbiorcy lub nazwa firmy,
 • numer IBAN rachunkowego odbiorcy,
 • kod BIC/SWIFT banku odbiorcy,
 • określenie kwoty przelewu,
 • kraj odbiorcy,
 • tytuł płatności.
Porównanie SEPA i SWIFT

Porównanie SEPA i SWIFT

Podsumujmy najważniejsze kwestie związane z przelewem europejskim oraz walutowym.

Przelew europejski (SEPA):

 • Waluta, w jakiej możemy wykonać przekaz: EURO,
 • Opcja kosztowa do wyboru: SHA – koszt transakcji dzielony pomiędzy nadawcę a odbiorcę,
 • Koszt przelewu: nie więcej niż 10 zł,
 • Zasięg geograficzny: 36 państw,
 • Czas realizacji usługi: średnio 1 – 2 dni robocze,
 • Pośrednicy: nie występują.

Przelew walutowy SWIFT:

 • Waluta, w jakiej możemy wykonać przekaz: każda waluta świata,
 • Opcja kosztowa do wyboru: OUR, SHA, BEN,
 • Koszt przelewu: nawet do 300 zł,
 • Zasięg geograficzny: ponad 200 państw, które znajdują się w strefie SWIFT,
 • Czas realizacji usługi: średnio 3 – 4 dni robocze,
 • Pośrednicy: występują.