Menu Zamknij

Polecenie zapłaty a stałe zlecenie SEPA

Polecenie zapłaty a stałe zlecenie – SEPA

Polecenie zapłaty a stałe zlecenie SEPA – czy to takie same usługi czy inne? Obie mają dość zbliżoną funkcjonalność, lecz kto inny je kontroluje. Tak więc, co i kto dokładnie? W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji, polecamy lekturę naszego artykułu. W tekście tym tłumaczymy ponadto, czym jest polecenie zapłaty i stałe zlecenie. Przedstawiamy też, w jaki sposób można je uruchomić, bądź anulować. 

Spis treści
Wprowadzenie do tematu
Czym jest pierwsza z usług?
Jak rozumieć drugą z nich?
Podsumowanie tego tematu

Polecenie zapłaty a stałe zlecenie SEPA – podstawowe informacje

Polecenie zapłaty (SEPA Direct Debit) a stałe zlecenie. Czym się różnią? Zarówno polecenie zapłaty, jak i stałe zlecenie stanowią płatności automatyczne. Co więc je różni? Głównie chodzi o podmiot posiadający kontrolę. I tak, poprzez zlecenia stałe, to my, czyli klienci kontrolujemy tą sytuację. Zaś w przypadku polecenia zapłaty, to akceptant, czyli osoba akceptująca umowę jest do tego upoważniona.

Polecenie zapłaty SEPA

 • wygodne – utworzone przez sprzedającego, który wystawia mandat i ściąga należność od klienta.
 • elastyczne działanie – handlowcy mają możliwość pobierania zmiennych kwot, a także zmieniać czas pobierania należności.
 • automatyczne – w ogólnym schemacie polecenia zapłaty, całość procesu zachodzi automatycznie. Potrzebne są jedynie stosowne dokumenty: upoważnienie i zgłoszenie wstępne.

Stałe zlecenie

 • wprowadzane przez klienta – klient rozpoczyna proces cyklicznej płatności, którą “przepuszcza” bank.
 • ograniczona elastyczność – sprawdza się jedynie w przypadku stałych odstępów czasowych oraz równych sum.
 • zwiększona “papierologia” – do utworzenia zlecenia stałego musimy wykonać sporą liczbę kroków administracyjnych, a także złożyć większą ilość dokumentacji.

Generalnie, zdecydowanie bardziej ryzykowną opcją płatności dla kupców czy handlowców są zlecenia stałe. Dlaczego? Zawsze bowiem jest możliwa sytuacja, że to dłużnik nie wykona płatności na czas lub o niej zapomni. Biorąc pod uwagę niewielkie organizacje posiadające minimalną liczbę klientów, zlecenia stałe są dobrą opcją. Natomiast dla podmiotów, które mają już większą liczbę stałych klientów (co najmniej 30), jako odpowiednie rozwiązanie rekomendujemy opcję polecenia zapłaty. Dla takich większych przedsiębiorstw, zlecenia stałe mogą być mimo wszystko nieco uciążliwe.

Co to jest polecenie zapłaty SEPA?

Jak już wspomnieliśmy, najważniejszą różnicą między zleceniem stałym a poleceniem zapłaty jest stałość lub zmienność kwoty przelewu. Polecenie zapłaty, w języku angielskim nazywa się SEPA Direct Debit i nie wiąże się z ustaleniem stałej kwoty. Co więcej, o wysokości przelewu decyduje odbiorca, który pobiera systematyczne należności w zamian za świadczone usługi. Może być to np. zakład energetyczny czy operator telefonu komórkowego. Polecenie zapłaty jest również bardzo wygodną usługą. Nie musimy więc co miesiąc pamiętać o regulowaniu rachunków. Warto korzystać z takich funkcjonalności, aby nie mieć problemów z płatnościami.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Jak rozpocząć korzystanie z usługi polecenia zapłaty? To proste! W tym celu należy podpisać stosowną umowę z usługodawcą. W dokumencie tym udzielamy zgody na regularne ściąganie pieniędzy z naszego konta. Kwoty zawsze muszą odpowiadać wysokościom widniejącym na danym rachunku.

Ważne! Obowiązkowym czynnikiem zrealizowania polecenia zapłaty jest dysponowanie wymaganą sumą pieniędzy na naszym koncie. Taki sam warunek tyczy się również usługi stałego zlecenia.

Jak zrezygnować z polecenia zapłaty?

Jak wygląda proces anulowania? Może się on oczywiście różnić zależnie od danego państwa. Jednakże w większości przypadków należy złożyć po prostu odpowiedni formularz o nazwie “Anuluj upoważnienie do polecenia zapłaty”. Usunięcie zazwyczaj następuje poprzez sprzedającego, aczkolwiek płatnik również może tego dokonać, jeśli ma taką potrzebę. Samoistne anulowanie (SDD) następuje z powodu braku aktywności po upływie 3 lat. Osoba akceptująca anulowanie polecenia zapłaty SEPA odpowiada za archiwizację, a także właściwe przetrzymywanie tychże dokumentów. Tak w formacie papierowym, jak i cyfrowym. Po ostatecznym anulowaniu mandatu, nie ma opcji powrotu. Jeśli zamierzamy ponownie skorzystać z tej opcji, to należy założyć nowy Sepa Direct Debit.

Polecenie zapłaty a polecenie przelewu – czym się różnią?

Polecenie Przelewu SEPA (SCT) jest standardowym przelewem bankowym zrealizowanym w strefie SEPA, w walucie EUR. Co istotne, nie wymaga się tu pełnomocnictwa i uruchomić je mogą obie strony, czyli płatnik, jak i wierzyciel. Natomiast Polecenie zapłaty SEPA (SDD) różni się tym, że jest typem płatności dedykowanym dla płatności cyklicznych. Oprócz tego, wymaga się podpisania upoważnienia, przez tzw. akceptanta.

Standing order

Stałe zlecenie – co to jest?

Czym jest stałe zlecenie? To przelew cykliczny na identyczną kwotę, którą wykonujemy do tego samego adresata w równych odstępach czasowych. Zwykle co miesiąc. Jest to bardzo dogodna forma realizowania stałych płatności. Takich jak choćby opłata abonamentowa za usługi internetowe, koszt czynszu za wynajem lokalu, czy też równe raty pożyczki. Uruchomienie usługi stałego zlecenia umożliwia oszczędność czasu, jak również daje gwarancję zrealizowania wymaganej wpłaty w wyznaczonym terminie. Przez co może stanowić rozwiązanie na problem nieterminowych płatności. Automatyczna realizacja przelewu może przysłużyć się nam również w celu regularnego oszczędzania finansów. Składając dyspozycję zlecenia stałego można wybrać dowolnego adresata, który dysponuje kontem w jednym z polskich banków. Transakcję wykonuje się w polskich złotych.

Jak uruchomić zlecenie stałe?

W jaki sposób możemy ustanowić stałe zlecenie? Można wybrać jeden z trzech poniższych sposobów:

 • online;
 • w placówce banku;
 • telefonicznie.

Uruchamiając tą usługę musimy także podać wymagane informacje. Nie ma różnicy, którą z powyższych metod wybierzemy, gdyż jest to obowiązkowe w każdym przypadku.

 • konto bankowe, którego będziemy używać do realizowania stałych zleceń;
 • adresata przelewu, znajdując go w historii transakcji albo wprowadzając jego dane;
 • stałą wysokość przelewu;
 • tytuł transakcji;
 • częstotliwość wykonania zlecenia;
 • datę realizowania przelewów;
 • termin rozpoczęcia, jak i zakończenia stałego zlecenia.

Jak usunąć zlecenie stałe?

Stałe zlecenie zawsze możemy usunąć, jak również je zmodyfikować. Przykładowo, jeżeli musieliśmy podpisać nowy aneks do umowy ubezpieczeniowej, gdzie zmieniła się wysokość składki. W takiej sytuacji możemy dokonać zmian w tym zleceniu stałym, a także usunąć je lub ustanowić nowe. W celu wprowadzenia modyfikacji, konieczne jest zalogowanie się do naszego konta bankowości elektronicznej i wybranie z listy konkretnego zlecenia. Po wprowadzeniu modyfikacji, czyli np. innej kwoty, numeru rachunku, tytułu zlecenia czy podobnych zatwierdzamy wprowadzone zmiany. Działania te należy wykonać na kilka dni przed terminem zbliżającej się płatności w ramach usługi stałego zlecenia.

Uwaga! Większość banków wymaga, aby zachować tygodniowy okres czasu. Pomiędzy dokonaną zmianą ustawień a terminem realizacji następnego przelewu w ramach usługi stałych zleceń.

Polecenie zapłaty a stałe zlecenie SEPA – analiza końcowa

Analizując dzisiejszy temat, możemy dostrzec, iż obydwie usługi stanowią duże ułatwienie dla wielu osób. Ponieważ co miesiąc i tak wykonują one przelewy do tych samych adresatów. Aby w pełni podsumować różnice i podobieństwa pomiędzy zleceniem stałym a poleceniem zapłaty załączamy poniżej tabelę.

OpcjaPolecenie zapłatyStałe zlecenie
Wartość obciążenia rachunku bankowegozmiennastała
Określenie wysokości kwotyprzez wierzycielapoprzez właściciela rachunku
Samodzielne ustanowienie usługi onlinedarmowedarmowe
Uruchomienie usługi w placówce banku lub telefoniczniebezpłatnie albo za symboliczną opłatąbezpłatnie albo za symboliczną opłatą
Wykonanie usługizwykle bez opłatzwykle bez opłat
Opcja włączenia/modyfikowania/anulowania usługizawszezawsze

Pamiętaj! Jedynie regularne wywiązywanie się z terminów płatności sprawia, iż budujemy solidną historię kredytową. Otwierając nam tym samym drogę do następnych produktów oraz usług, takich jak np. kredyty hipoteczne.