Menu Zamknij

Polecenie przelewu SEPA – co to?

Polecenie przelewu SEPA - co to

Polecenie przelewu SEPA – co to? Jest to łatwiejsza metoda na realizację transakcji międzynarodowych. Zwykle kojarzą się nam one negatywnie. Dlaczego? Zapewne pamiętacie, że obowiązujące procedury są skomplikowane, a czas oczekiwania wydłużony. Jednak dzięki SEPA Credit Transfer nie powinniśmy już mieć problemów, kiedy chcemy wykonać taką operację.

Spis treści
Podstawowe informacje
Wstęp – czym jest?
Etap realizacji – co i jak?
Czas wykonania usługi
Opłaty za transfer
Uwaga na wymianę!

Polecenie przelewu SEPA – co to? – wprowadzenie

Polecenie przelewu SEPA – co to? Odpowiadając na to podstawowe pytanie powinniśmy rzecz jasna zacząć od początku. Tak więc, przynależność do Unii Europejskiej daje nam z pewnością wiele możliwości oraz korzyści. Oczywiście o niektórych z nich wiemy wcześniej, a o innych dowiadujemy się później lub w ogóle. Jednym z rozwiązań finansowych, z którego możemy korzystać w UE jest właśnie SEPA. Co to jest? Jest to skrót od pełnej nazwy: Single Euro Payments Area. Czyli obszaru obowiązywania bezgotówkowego rozliczenia, w walucie euro. Pomimo, że powyższej nazwie widzimy Euro nie znaczy to, że należą do niej tylko kraje strefy euro. Do grupy państw, gdzie funkcjonuje SEPA przynależą także inne europejskie kraje. Nie tylko te, które przyjęły walutę Euro.

Przykładowo Polska nie jest państwem strefy Euro, lecz do obszaru SEPA jak najbardziej przynależy. Jest to dla nas niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że w odróżnieniu od innych typów przelewów zagranicznych, przelewy SEPA są dużo korzystniejsze. Charakteryzują się o wiele szybszym czasem realizacji, jak i małymi opłatami. Toteż warto korzystać z opcji, jakie nam daje polecenie europejskiego przelewu SEPA. Dzięki niemu możemy zaoszczędzić nasze ciężko zarobione pieniądze.

Polecenie przelewu SEPA – co to jest?

Jak już napisaliśmy powyżej, SEPA jest wspólnym obszarem, na którym możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie w EUR według ogólnie przyjętych zasad. Skupia w sobie kraje będące członkami Wspólnoty UE, jak również członków EOG: Liechtenstein, Islandię i Norwegię. A także mikropaństwa takie, jak: Andorę, Monako, Watykan i San Marino. Jak i Szwajcarię oraz Wielką Brytanię. Anglię podajemy osobno, gdyż pamiętajmy, że z dniem 1 stycznia 2021 oficjalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej. Nastąpiło to po wygaśnięciu rocznego okresu przejściowego. Finalnie więc, z sieci tego systemu korzysta 36 państw oraz terytoriów zależnych. SEPA stanowi jedno z wielu narzędzi, które ma na celu budowę silnej integracji Europy.

Ma ona za zadanie ułatwić przepływ osób, towarów oraz usług na terenie całego Starego Kontynentu. Wykorzystując możliwości wspólnego obszaru, zwykle mamy do czynienia z korzystnym dla nas przelewem SEPA. Czyli takim, który w porównaniu do innych przelewów zagranicznych, nie potrzebuje posiłkować się usługami banków pośredniczących. Dzięki temu, osoba zlecająca przelew zyskuje na czasie realizacji usługi oraz jej kosztach. W tym miejscu warto jest zatem podać największe plusy tej usługi:

  • nie wykorzystuje pośrednictwa innych banków;
  • kosztów wykonania przelewu nie odejmuje się z wysyłanej kwoty;
  • szybki czas realizacji usługi – polecenie przelewu SEPA dojdzie na rachunek adresata zwykle w przeciągu 1 dnia roboczego. Funkcjonuje tutaj formuła „D+1”, co należy rozumieć, że środki znajdą się na koncie adresata w kolejnym dniu roboczym.

Jak zrobić przelew SEPA?

Generalnie polecenie przelewu SEPA możemy zrealizować, wykorzystując w tym celu praktycznie każdy kanał dostępu, jaki jest w ofercie naszego banku. Czyli możemy tego dokonać: online, w placówce banku, bądź poprzez infolinię banku. Aby wykonać przelew europejski, należy wprowadzić konkretne informacje o odbiorcy naszego przelewu. A dodatkowo musimy pamiętać o obowiązku dopilnowania kwestii formalnych. Jakich konkretnie? Dla Twojego komfortu podajemy je poniżej:

  • polecenie przelewu SEPA realizujemy w walucie euro;
  • bank adresata musi korzystać z systemu SEPA i być państwem przynależącym do obszaru SEPA;
  • należy podać kod SWIFT banku adresata przelewu;
  • rachunek adresata przedstawiamy w formacie IBAN;
  • wykonując przelew, najczęściej wybieramy przelew standardowy. W ramach systemu SEPA stosunkowo od niedawna (listopad 2017 r.) możemy skorzystać z opcji przelewu natychmiastowego. Choć nie wszystkie banki mają go w ofercie;
  • koszty przelewu dzielimy na nadawcę, jak i adresata, co znaczy, że wybraliśmy opcję SHA.

Dokonując polecenia przelewu SEPA, koniecznie sprawdzamy, czy każdą wymaganą informację podaliśmy właściwie. W razie naszego błędu, całą operację anuluje się lub przyjmie jako normalny przelew zagraniczny. Co z pewnością przełoży się na poniesienie dodatkowych opłat, jak i zwiększony czas realizacji naszej usługi. Przez naszą nieuwagę, sami możemy się pozbawić jednej z najważniejszych korzyści systemu SEPA. Jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, że banki korzystają z systemów charakteryzujących się znacznymi uproszczeniami dla klientów. Mowa tutaj o funkcji podziału kosztów przelewu, która jest dobrze widoczna. Tak więc, aby poprawnie dokonać polecenia przelewu SEPA, musimy tylko poprawnie wprowadzić dane i następnie sprawdzić prawidłowość naszych danych. Nie powinniśmy przy tym nic zmieniać w ustawieniach przelewu.

Ile idzie przelew zagraniczny SEPA?

Korzystając ze wspólnego systemu rozliczeniowego, przelew SEPA zaksięguje się na rachunku beneficjenta w ciągu jednego dnia roboczego. Czyli porównując, proces transferowania należności przebiega tutaj praktycznie w identycznym czasie, jak w przypadku polskich banków, kiedy wykonujemy krajowe transakcje. Jest to na pewno spore ułatwienie, które rzutuje na oszczędzanie przez nas pieniędzy. W szerszej perspektywie przekłada się to również na umocnienie stabilnej kondycji finansowej gospodarki całej europejskiej wspólnoty. Statystyki pokazują, że poprzez posługiwanie się przelewami SEPA, klienci zachowali pieniądze, odpowiadające wysokości trzech procent PKB Unii Europejskiej!

Jakie są koszty przelewu europejskiego SEPA?

Tak, jak w przypadku każdej z usług, tak i tutaj, dostępne tabele opłat i prowizji banków znacznie od siebie odbiegają. Tak więc, przed wykonaniem polecenia przelewu, koniecznym jest zapoznanie się ze szczegółowym cennikiem banku. Pamiętajmy, że opłaty bankowe za realizację tej usługi mogą być różne. I to nie tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dwoma bankami. Koszty mogą się też różnić pomiędzy danymi ofertami, które bank nam proponuje. Aczkolwiek, zazwyczaj koszt wykonania przelewu europejskiego kosztuje poniżej 10 zł, bądź jest bezpłatny. Bez wątpienia jest to lepsze rozwiązanie, niż archaiczny przelew SWIFT. W nim musimy przecież opłacić prowizję. Jej wysokość zależy od sumy przelewu, ale minimalna opłata to i tak co najmniej kilkadziesiąt złotych. Drugą wadą SWIFT-u jest też wydłużony czas realizacji usługi (średnio 3 dni). Znacznie odstający więc w tej kwestii od przelewu SEPA 1 dzień).

Problem przewalutowania

Jak powszechnie wiadomo, polecenie przelewu SEPA wykonuje się w walucie euro. W żaden sposób nie ogranicza to nas w realizacji takiego przelewu ze swojego rachunku osobistego w PLN. Jak i otrzymania tej wpłaty. Jednakże musimy wówczas dokonać niezbędnego przewalutowania, a jego wyznacznikiem będzie kurs wymiany waluty w danym banku. Ważnym czynnikiem decydującym o kosztach, jakie poniesiemy będzie tutaj spread walutowy. Tak więc, rzeczywiste koszty przelewu SEPA będą w dużym stopniu zależeć od kwot przewalutowania. Czyli stawek, które zostaną przedstawione w tym czy innym dniu przez wybraną instytucję finansową. Jeśli więc często wykonujemy przelewy zagraniczne i szukamy rozwiązania, aby ominąć kosztowny proces przewalutowania, warto pomyśleć nad założeniem konta walutowego. Wtedy nasze środki nie będą musiały być przekonwertowywane, a my wyślemy, bądź otrzymamy pełną wartość w euro.