Menu Zamknij

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN

Jeżeli planujesz zlecić przelew zagraniczny, to do jego realizacji potrzebny będzie Ci międzynarodowy numer rachunku bankowego, w finansach określany jako IBAN. Jego zadaniem jest identyfikacja kont bankowych w systemie międzynarodowych przekazów pieniężnych. W dalszej części artykułu dowiesz się, w jaki sposób prawidłowo interpretować numer IBAN? Oraz na co powinieneś zwrócić uwagę wysyłając przelew zagraniczny? Poza tym zapoznam Cię też z kilkoma pojęciami związanymi z sektorem finansowym.

Czym jest numer rachunku IBAN?

IBAN (ang. The International Bank Account Number) to międzynarodowy numer rachunku bankowego. Jak łatwo możesz się domyślić, służy on do realizowania przekazów pieniężnych na całym świecie. Numer IBAN składa się z ciągu cyfr i liter, zawiera także informacje na temat kraju, w którym rachunek został założony. Maksymalna długość może stanowić nawet 34- znakową kombinację! Numer rachunku w formacie IBAN nie jest jednak bezpośrednim zamiennikiem numeru konta w banku. Aby przybliżyć Ci to zagadnienie, poniżej znajdziesz przykładowe numery rachunków IBAN w różnych krajach. Zwróć uwagę na liczbę znaków. Co prawda, w obrębie danego kraju zawsze jest ona taka sama. Jednak może być zupełnie inna w odniesieniu do każdego z państw.

  • Niemcy (22 znaki): DE 89 3704 0044 0532 0130 00 
  • Polska (28 znaków): PL 79 2202 4563 0000 3747 7481 0516
  • Wielka Brytania (22 znaki): GB 98 MIDL 0450 9676 1236 78

Jak na pewno udało Ci się zauważyć, w niektórych państwach, jak np. w Polsce i Niemczech numer rachunku w formacie IBAN zawierają litery tylko na początku. W odniesieniu do Wielkiej Brytanii cały numer rachunku to kombinacja liter i cyfr. Dwa pierwsze znaki poprzedzające właściwy numer konta określają kod ISO. Ich liczba jest niezmienna i jest właściwą formą oznaczenia państwa, w którym zostało założone konto. Polski rachunek bankowy w formacie IBAN rozpoczyna się od oznaczenia literalnego PL wskazującego na kraj rachunku. W dalszej części składa się z ciągu 26 cyfr, które odpowiadają właściwemu numerowi rachunku bankowego (NRB). W kolejnym akapicie dowiesz się, czym jest numer NRB i kiedy powinieneś go używać.

IBAN międzynarodowy numer rachunkubankowego
Źródło: klik-24.com

Jak interpretować numer rachunku w formacie NRB?

Pamiętasz, jak wypełniałeś kwestionariusz do umowy w pracy? Na pewno podawałeś tam numer swojego konta w banku, jednak prawdopodobnie bez wspomnianych wcześniej liter „PL”. Mogę się założyć, że już na tym etapie jesteś w stanie samodzielnie wskazać różnicę pomiędzy formatem NRB a IBAN. Jak się zapewne domyślasz, cała tajemnica tkwi w tym, czy numer konta podajemy na potrzeby realizacji transakcji krajowych, czy międzynarodowych. Numeru rachunku w formacie IBAN użyjesz zlecając transfery międzynarodowe, natomiast numeru NRB finalizując transakcje na terenie swojego kraju.

Gdzie szukać numeru rachunku w formacie IBAN?

Aby swobodnie móc zlecać przelewy międzynarodowe i odbierać transfery z rachunków zagranicznych numer rachunku w formacie IBAN będzie Ci niezbędny. Jeśli chcesz go znaleźć, wystarczy, że zalogujesz się do serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej swojego banku. O tyle, o ile w przypadku swojego konta będzie to proste, bo przed numerem rachunku wystarczy tylko dodać „PL”, to konta w innych krajach mogą okazać się nie lada wyzwaniem. Jeżeli Twój odbiorca nie przesłał Ci numeru w formacie IBAN lub nie jest pewny oznaczenia dla swojego kraju, możesz łatwo znaleźć potrzebne informacje posługując się tabelą kodów dla poszczególnych krajów dostępną w Internecie.

W krajowych systemach bankowych kombinacja alfanumeryczna numeru IBAN jest stosunkowo prosta, ponieważ sam numer konta zapisujemy w postaci cyfr, a jedynymi znakami literalnymi są te, które są oznaczeniem kraju. Są jednak państwa, które stosują nieco bardziej złożone rozwiązania, jak np. na terenach Zjednoczonego Królestwa, gdzie numer rachunku bankowego IBAN przyjmuje format 2 litery + 2 cyfry + 4 litery + 14 cyfr. Zanim zdecydujesz się nadać przelew międzynarodowy SEPA lub SWIFT, koniecznie zweryfikuj poprawność numeru rachunku Twojego odbiorcy.